Směrnice platby městkého poplatku

vložil Jaroslava Bednářová » 24. 5. 2021, 15:55

Přeji hezký den. V srpnu pojedeme na středisko Vyhlídka se zdravotně postiženými klienty na pobyt a vím, že se mají za účastníky hradit poplatky. Nikde jsem nenašla informace, ze kterých bych věděla kolik a za koho se platí. Mohla bych poprosit o tyto informace? Od loňska si to nepamatuji a vsrpnu k Vám opět jedeme, tak abych mohla udělat seznam osob včetně případné slevy (např.ZTP-P). Děkuji. Bednářová-předsedkyně Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub PAPRSEK


Pavla Komárková, 25. 5. 2021, 17:43

Vážená paní Bednářová,

Obecně závaznou vyhlášku města Blanska č. 10/2019 o místním poplatku z pobytu najdete na webových stránkách města v sekci Samospráva – Zastupitelstvo, v záložce Obecně závazné vyhlášky. Místní poplatek z pobytu se hradí za pobyt na území města trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Poplatníkem je pouze osoba, která v obci není přihlášená. Plátcem poplatku pak je poskytovatel tohoto pobytu. Sazba činí 20 Kč za každý započatý den pobytu za osobu, s výjimkou počátečního dne pobytu. Zvažte, zda Vaši klienti nespadají do osob, které jsou od poplatku osvobozeny – např. pokud jsou mladší 18 let, mají průkaz ZTP/P atp.

Pro Vaši představu, osvobozena od poplatku je podle vyhlášky například osoba:  A/ nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce; B/ mladší 18 let; C/ hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče (hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo – nehrazená z veřejného zdravotního pojištění); D/ pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo E/ vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu... Vyhláška upravuje také další příklady osob, které jsou od poplatku osvobozeny. Snad v ní najdete všechny potřebné odpovědi. Přejeme Vám příjemný pobyt.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h