Pochvala tiskové mluvčí

vložil Lucie » 25. 5. 2021, 15:05

Ráda bych pochválila za skvěle odváděnou práci pí Pavlu Komárkovou. Odpovědi v této sekci i další články a texty na webu jsou vždy věcné, úplné, smysluplné, konkrétní, přehledné, k tématu, přínosné, stylové a obsahově i formálně kultivované. Za všechny čtenáře děkuji, kvalitní tisková mluvčí radnice je příjemná změna.... Povinný otazník?


Pavla Komárková, 1. 6. 2021, 07:41

Vážená paní Lucie,

děkuji moc za pochvalu i to, že Vás dění v Blansku a reakce města na dotazy občanů zajímá. Pochvalu s radostí předám dál, neboť odpovědi na pokládané otázky jsou kolektivním dílem. Dotazy nejen v této sekci webu, ale i ty posílané e-mailem, pokládané na sociálních sítích či telefonicky, mají velice široký rozsah a týkají se veškerých aktivit města a městského úřadu či jeho zaměstnanců. Bez kvalitních podkladů od těch, kteří se dané problematice věnují po odborné stránce, bychom se na tiskovém úseku neobešli. Aby bylo možné odpovídat konkrétně a věcně, jsme denně v kontaktu s kolegy napříč úřadem, od řadových referentů až po vedoucí odborů či zástupce vedení města. Velice ráda jim Vaši pozitivní zpětnou vazbu předám.

...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h