Úklid Blanska

vložil Ivo Štelcl » 5. 5. 2021, 11:07

Úklid ul. Svatopluka Čecha po letošní zimě zametacím stojem už proběhla 3 krát, naproti tomu nejfrekventovanější ulice v Blansku ulice Svitavská dosud vůbec. V čem mám spatřovat logiku?


Pavla Komárková, 20. 5. 2021, 10:10

Vážený pane Štelcle,

úklid ulice Svatopluka Čecha stejně jako většiny komunikací ve městě zajišťují Technické služby Blansko. Průtah městem, tedy silnice II/374, je ovšem krajskou komunikací, první úklid po zimě na ní tedy zajišťuje vždy Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Ta na této silnici v naprosté většině případů během zimní údržby využívá chemické ošetření vozovky. Přesto je tam generální úklid naplánován. SÚS ovšem avizovala poruchu k tomu využívané techniky, proto se termín plánovaného úklidu posunul. Dle informací Správy a údržby silnic JMK by k úklidu němu dojít v průběhu příštího týdne. Poté už budou průběžný úklid ulic Poříčí i Svitavská zajišťovat Technické služby Blansko.

...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h