V kompostárně za bioodpad získáte kompost zdarma. Bohužel ne.

vložil ZdeNěk » 30. 9. 2021, 17:33

Nedá mi to nereagovat na info na webu města „Bioodpad patří do hnědých kontejnerů. V kompostárně za něj získáte kompost zdarma“ Autor článku neví, ale za dovezený bioodpad získáte hrubou směs hmoty plnou větví, zbytky jehličí, plastového odpadu a dalších zbytků. Směs musíte přesít přes katr a máte třetinu něčeho, co připomíná zlechčenou hlínu a dvě třetiny vezete zpět. Kompost (přesitý) je pouze k prodeji. Jako služba je k ničemu. Je to správně, anebo záleží jen na zisku dotované kompostárně?


Pavla Komárková, 25. 10. 2021, 14:48

Vážený pane Zdeňku,

kompost zdarma bohužel kvalitou odpovídá tomu, co kompostárna získává v rámci sběru biologicky rozložitelného odpadu. Zkontaktujeme nicméně provozovatele kompostárny, kterým je společnost Fertia, s upozorněním, že není žádoucí, aby nabízený kompost zdarma obsahoval i příměsi nebiologického charakteru. Kompost zdarma výměnou za ukládaný bioodpad je doplňková služba pro obyvatele města, nikdo ale samozřejmě není nucen ji využívat a kompost odebírat. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h