MŠ Těchov: provoz léto 2022

vložil Málková » 4. 3. 2022, 22:58

Dobrý den, ve všech MŠ v Blansku plus v obci Dolní Lhota, která spadá pod Blansko, je v průběhu letních prázdnin vždy zajištěn jistý provoz (cca 3 až 5 týdnů). Proč není zajištěn provoz v MŠ na Těchově? Čím se tato školka odlišuje od ostatních, že nemá alespoň první a poslední týden prázdnin zajištěn provoz? A bylo by možné s tím do budoucna něco udělat? Děkuji. M.


Pavla Komárková, 15. 3. 2022, 19:53

Vážená paní Málková,

návrhu na prodloužení provozu školy o letních prázdninách rozumíme, tlumočen byl také vedení školy. Mateřská škola Těchov je ovšem na rozdíl od jiných MŠ jednotřídní školou. Přesto denně v průběhu školního roku zajišťuje desetihodinový provoz. Počet zaměstnanců školy je limitovaný, období letních prázdnin všichni využívají jako jediný termín, kdy mohou čerpat řádnou dovolenou. Bohužel u jednotřídní školy není možné, aby se personál školy v čerpání dovolené prostřídal, tak, jak tomu bývá ve vícetřídních mateřských školách. Navíc z požadavků rodičů dětí, které MŠ Těchov navštěvují, vyplývá, že o docházku přes prázdniny je minimální zájem. I zkušenosti z minulosti ukazují, že se vždy našel pouze malý počet dětí, které měly o docházku o prázdninách zájem a reálně navštěvovaly některou z dalších MŠ v Blansku. Není nyní v silách města jako zřizovatele, ani samotné MŠ Těchov, toto pro letošní prázdniny měnit. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h