Teplo ze soustavy CZT v Blansku

vložil Jiří Pícha » 11. 2. 2022, 16:37

Dobrý den, jak to, že firma Zte klidně rozesílá vyúčtování tepla za CELÝ rok 2021 za částku 718 Kč/GJ, když ZMB schválilo na rok 2021 částku 518 Kč/GJ? Jak to, že ZTe na rok 2022 požaduje zálohy ve výši 778 Kč/GJ, když ZMB žádnou cenu neschválilo? Jak je plněno usnesení 69. RMB č.49 a l4. zasedání ZMB č. 22? Proč Město Blansko kupovalo soustavu ZTE, když ji následně hned pronajalo a na cenu tepla nemá žádný vliv? Děkuji za odpověď


Pavla Komárková, 25. 3. 2022, 22:39

Vážený pane Pícho,

s rozesíláním vyúčtování a zpětným zvýšením záloh na rok 2021 město nesouhlasí, po firmě ZT energy, s. r. o. stále požadujeme dodání potřebných podkladů dokladujících skutečné náklady na energie, zejména navýšení plateb poté, co loni na podzim skončil původní dodavatel plynu. Z toho důvodu město v souladu s usnesením č. 49 přijatém na 69. zasedání RM dosud platilo zálohy v původně schválené výši 518 Kč/GJ také v prvních měsících roku 2022. Zastupitelé v prosinci 2021 v usnesení č. 22 radě uložili předložit na březnovém zasedání zastupitelstvu návrh řešení způsobu provozu CZT, pokud by došlo ke skončení smluvního vztahu se současným provozovatelem. Po prosincovém zasedání zastupitelstva proběhla celá řada jednání se zástupci ZT energy, s. r. o., ale potřebné podklady vztahující se k vyúčtování za rok 2021 nebo stanovení ceny na rok 2022 se nedařilo získat. Město proto pokus o nalezení řešení svěřilo právnímu zástupci, nalézt řešení se už několik týdnů snaží právě advokáti obou stran. Ti, mj. i s ohledem na aktuální celosvětovou situaci, doporučili v této chvíli zatím nevypovídat smlouvu se ZT energy, ale jít cestou nastavení závazných podmínek pro pokračování původního smluvního vztahu a zkusit dojít ke shodě obou stran. Právě tento dodatek je nyní předmětem jednání právních zástupců obou stran. S ohledem na toto doporučení proto rada zatím nepřistoupila k původně zamýšlenému řešení ukončení smluvního vztahu se ZT energy, podobně následně postupovalo také zastupitelstvo. To nakonec schválilo také novou předběžnou cenu tepla na tok 2022 ve výši 778 Kč/GJ. Ta se bez pochyb více blíží reálným nákladům na teplo než loňských 518 Kč/GJ. Zastupitelé k tomuto kroku přistoupili mj. proto, aby odběratelé nemuseli na konci roku čelit neúměrně vysokým nedoplatkům, město se ale i nadále snaží získat potřebné podklady vysvětlující nové nastavení ceny tepla firmou ZT energy. Není pravda, že město nemělo a nemá vliv na cenu tepla. Cena tepla ze soustavy CZT v Blansku byla v uplynulých letech jednou z nejnižších v celé ČR, mimo jiné právě proto, že město koupilo soustavu CZT. Cena tepla tehdy jednorázově klesla, protože se podařilo rozprostřít splátku za technologie na více let. Cena technologií byl přepočítaná do ceny tepla pro koncové odběratele, právě koupí soustavy město docílilo toho, že se termín splatnosti dlužných částek za pořízení technologií prodloužil řádově na trojnásobek, čímž došlo k okamžitému snížení ceny tepla pro koncové odběratele o cca 100 Kč/GJ. Další vliv na cenu tepla byl propsán do smlouvy se ZT Energy v rámci v ní stanovené povinnosti schvalovat cenu tepla v zastupitelstvu.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h