právní služby na CZT ve výši 1.000.000 korun, výběrové řízení

vložil Jaromír Liška » 23. 3. 2022, 20:56

Zastupitelstvo schválilo 1 mil. Kč na právní služby. Kdo tyto právní služby zajišťije? jakým výběrovým řízením byl tento právník/kancelář vybrána? Z čeho vychází částka 1 milion korun?


Pavla Komárková, 25. 3. 2022, 22:56

Vážený pane Liško,

není pravda, že by zastupitelstvo schválilo jeden milion korun na právní služby související s CZT. Tento omyl byl vysvětlován už na samotném zastupitelstvu. O milion korun byl navýšen původní rozpočet na položce CZT, nikoliv ovšem pouze kvůli zastupování města advokátkou. Tou je Mgr. Zuzana Straková z advokátní kanceláře CCS Legal s.r.o., která se na energetické právo specializuje. K navýšení položky týkající se CZT došlo proto, že je třeba zajistit finanční prostředky pro placení celé řady dalších nákladů souvisejících s dodávkami tepla v Blansku, např. znaleckých posudků stavu technologie a dalších činností souvisejících s přípravou převzetí majetku. Hradit se bude např. administrace výběrového řízení na nového provozovatele, generel stávajících kotelen, zpracování návrhu na technologickou optimalizaci stávajících zařízení a podobně. Samotné náklady na právní zastoupení určitě samy o sobě milionové výše nedosáhnou, řídí se hodinovým ceníkem a budou vykazovány postupně dle reálně poskytnutých služeb.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h