Koupání psů na střeše bývalé Dukly

vložil Věra Mandlová » 28. 3. 2022, 05:43

Dobrý den, protože co nevidět bude zase léto a pejskům je horko. Na prostoru bývalé Dukly jsou bazénky s vodotrysky, brouzdají se tam děti, ale někteří majitélé psů, tam chodí koupat svoje miláčky. Nedá se s tím něco udělat? Já mám samozřejmě ty děti. Děkuji.


Pavla Komárková, 29. 3. 2022, 14:01

Vážená paní Mandlová,

koupáním psů se zabývá Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů ve městě Blansku. Článek 3 v bodě 6 této vyhlášky stanovuje, že "Psy je zakázáno koupat v kašnách a jiných vodních prvcích, které jsou součástí veřejného prostranství“. Městská policie se podle vyjádření ředitele MP i na základě Vašeho podnětu zaměří na takto neukázněné chovatele nebo doprovod psů na Poduklí. Pokud budete znovu svědkem takového jednání, můžete sama kontaktovat také přímo blanenské strážníky na lince 156.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h