Schválení ceny tepla na rok 2022

vložil Bílý » 23. 3. 2022, 13:59

Zastupitelstvo schválilo novou cenu pro odběratele, která je významně vyší nežli cena původní. Prosím o zodpovězení. 1/ Jaké firma ZT k této ceně doložila zastupitelstvu a městu podklady 2/Jeli městu známa cena plynu, který se pro CZT používá 3/ Z jakého důvodu tato cena byla schvalována? V prosinci byla odmítnuta. Proč byla jednou odmítnuta, podruhé schválena?


Pavla Komárková, 30. 3. 2022, 09:41

Vážený pane Bílý,

do jednání zastupitelstva firma nedoložila potřebné podklady. V průběhu letošního roku ale došlo k několika jednáním, vše se řeší také právní cestou. I díky tomu se zpětně se podařilo získat podklady týkající se cen nákupu plynu za rok 2021. Mj. i z nich je patrné, že původně předloni schválená cena 518 Kč/GJ je nereálná a nadále neudržitelná. Zastupitelé schválili předběžnou cenu na letošní rok ve výši 778 Kč zejména s ohledem na skokové navýšení cen na trhu s energiemi a aktuální geopolitickou situaci. Vyhnout se chtěli hlavně negativním dopadům na odběratele v podobě neúměrně vysokých nedoplatků, kterým by odběratelé byli vystaveni na konci roku, pokud by nadále platili předloni odsouhlasenou částku. Při prosincovém zasedání byla situace jiná, město nemělo žádné podklady a nebylo ani jasné, zda skokové navýšení cen není pouze krátkodobým výkyvem. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h