Dočasnost kavárny a dočasnost terénních úprav náměstí, na jak dlouho je povolení?

vložil Jaromír Liška » 23. 3. 2022, 20:53

Dobrý den, dle veškerých informací je jak kavárna na Poduklí, tak plánovaná úprava náměstí, v režimu dočasné stavby. Protože je oboje v rozporu s územní plánem. Dočasná stavba musí být dle zákona v trvání omezena rozhodnutím stavebního úřadu. Do jakého roku je omezeno rozhodnutím trvání kavárny? Na jak dlouho je povolena dočasná úprava náměstí? Děkuji


Pavla Komárková, 25. 3. 2022, 11:55

Vážený pane Liško,

připravovaná úprava náměstí Republiky je opravdu dočasnou úpravou vázanou na dočasnost prostoru Poduklí. Dle vyjádření stavebního úřadu je v tomto případě dočasnost stanovena do 20. září roku 2031. Věříme, že do té doby bude známa výsledná podoba regulačního plánu týkající se středu města a že tento bude na rozdíl od stávajícího vyhovovat aktuálním potřebám a požadavkům. Právě časová náročnost jeho přípravy a všech přijímaných změn vedla vedení města k tomu, že se rozhodlo do úprav náměstí Republiky investovat o přes jejich výše zmíněnou dočasnost. Asfaltový prostor náměstí dozná úprav, přibude zeleň i místa k odpočinku a posezení a minimálně na několik příštích let se tak zpříjemní pobyt těm, kteří do centra Blanska směřují. Denně jde o několik tisíc lidí.    

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h