Přezejdy u ČKD, díl druhý

vložil Bílý » 23. 3. 2022, 14:04

V srpnu 2021 jste odpovídali na dotaz, že místostarosta Hasoň přes sliby kolem přejezdů neudělal vůbec nic, krom obecné omáčky to, že "byl předán nový podnět Drážnímu úřadu v Olomouci. Právě ten by se měl celou věcí nyní znovu zabývat a vše řešit s novým majitelem vlečky, na rozdíl od města k tomu má kompetence." Jak prosím toto řešení dopadlo? Po půr roce jsem opět nezaznanal žádný reálný výsledek Vaší činnosti, ani žádnou informaci města k uvedenému. Děkuji


Pavla Komárková, 24. 3. 2022, 10:31

Vážený pane Bílý,

jak správně uvádíte a jak jsme Vám odpovídali již v loňském roce, záležitost úpravy železničního přejezdu u slévárny ČKD je plně v kompetenci Drážního úřadu v Olomouci. S ním bylo město zastoupené panem místostarostou Hasoněm průběžně v kontaktu. Loni v létě pan místostarosta znovu požádal také stavební úřad o zaslání sdělení Drážnímu úřadu, že stále nebyla zjednána náprava. Drážní úřad následně svolal jednání na místě, které se konalo 14. října 2021. Jednání se zúčastnili zástupci Drážního úřadu, nového majitele areálu, provozovatele vlečky i města, konkrétně místostarosta František Hasoň. Na základě jednání na místě samém vydal Drážní úřad nové nařízení ke zjednání nápravy adresované novému majiteli. Nový majitel situaci opravdu řeší – v říjnu byla ukončena smlouva na provozování vlečky a od té doby je vlečka nefunkční, v současné době probíhá odstraňování kolejiště uvnitř areálu. Podle našich informací nyní Drážní úřad čeká na doručení žádosti od projektanta k zahájení řízení o povolení odstranění přejezdu. Jakmile proběhne povolovací řízení, budou zahájeny vlastní práce.

Při jednání na místě jsme byli loni na podzim Drážním úřadem požádáni, abychom během probíhajícího řízení nezveřejňovali žádné informace, což jsme respektovali, proto město průběh dosud nijak nekomentovalo. Po Vašem dotazu jsme Drážní úřad znovu kontaktovali a ten nám udělil svolení Vám nyní informace poskytnout.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h