Něčinnost města v problému CZT

vložil Bílý » 23. 3. 2022, 13:55

Prosincové Zastupitelstvo radě doporučilo vypovědět smlouvu s firmou ZT Energy a současně ji uložilo předložit postup řešení. Na nynějším zastupitelstvu ale nic takového předloženo nebylo, dokonce materiály zastupitelstva v této položce obsahují NULA věcí. Jak je to možné? Kdy toto rada zastupitelstvi a veřejnosti předloží? Prosím o konktrétní termín.


Pavla Komárková, 30. 3. 2022, 09:53

Vážený pane Bílý,

v usnesení č. 22 přijatém na prosincovém zasedání zastupitelé odhlasovali, že podporují záměr rady města předčasně ukončit Smlouvu o nájmu technologie s firmou ZT energy, s. r. o.. Současně  uložilo radě předložit zastupitelstvu návrh řešení způsobu provozu CZT pro případ, že dojde ke skončení smluvního vztahu se současným provozovatelem. Vedení města se problémem po prosincovém jednání opakovaně zabývalo a pokoušelo se se zástupci ZT energy, s. r. o. najít řešení situace, prověřovalo také všechny možnosti řešení sporu a jejich dopady. Jednání a možnosti postupu byly průběžně konzultovány mj. také s právní kanceláří specializující se na energetické právo. Vzhledem k probíhajícím jednáním byl bod věnovaný CZT prezentován přímo na zastupitelstvu ústní formou. K dispozici je záznam z jednání na webu města. Pod vlivem současných geopolitických událostí a vzhledem ke stále probíhajícímu jednání mezi advokáty obou stran nebylo dosud o ukončení smluvního vztahu rozhodnuto. Právní zástupkyně města tento krok aktuálně nedoporučuje, pokud to nebude nezbytně nutné a podaří se s protistranou navázat fungující dialog. Předmětem jednání právních zástupců obou stran je nyní dodatek ke stávající smlouvě se ZT energy, který má aktuální situaci a případnou budoucí spolupráci vyřešit. Konkrétní termín předložení dalších podkladů proto v této chvíli není možné sdělit. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h