Nájezd do dětského oddělení Nemocnice Blansko – doplňující dotaz

vložil Míša Málková » 10. 8. 2022, 13:44

Dobrý den, děkuji za odpověď z min. týdne, že s opravou a využíváním nájezdu se již nepočítá. Bude tedy nájezd odstraněn? Určitě by se tím zvětšila kapacita o takových 5 parkovacích míst. 2 roky je uzavřen a nic se neděje. A druhá věc. K těm kuřákům – už jste jednou odstranili odpadkový koš od vchodu k bočním schodům. Teď ale kuřáci postávají u těch bočních schodů a sedí na první lavičce pod slunečníkem. Stále je to nevyhovující. Šel by koš umístit někam úplně mimo schody a nájezdy? Děkuji. M.


Pavla Komárková, 11. 8. 2022, 16:13

Vážená paní Málková,

plán investičního rozvoje Nemocnice Blansko (Generel rozvoje a rekonstrukce) počítá s úplným odstraněním nájezdové rampy k dětskému oddělení právě z důvodu jejího havarijního stavu. Na jejím místě vzniknou nová parkovací stání s navazujícím chodníkem. Konkrétní termín těchto prací zatím stanovený není, vše závisí na etapizaci celkové rekonstrukce a zejména finančních možnostech města, které bude hlavním investorem. Jak jsme odpovídali už v předchozí odpovědi, přístup pro rodiče s kočárky k ambulancím pediatrů tím naštěstí nijak ohrožený není – kdo nechce či nemůže využít nájezd u schodiště jen pár metrů od rampy, může využít komfortní rampu u hlavního vchodu z ulice Sadová, od kterého je to k ambulancím pediatrů jen pár kroků. Bezbariérový přístup je i přes vrátnici. I v současnosti zůstávají nevyužitá parkovací stání na nově vybudovaném parkovišti nad nemocnicí, kde lze parkovat za zvýhodněných podmínek (4 hodiny stání za 10 Kč). Otázka "nekouření" je, jak už jsme uváděli, hlavně o vzájemném respektu kuřáků vůči nekuřákům. Celý areál nemocnice je nekuřácký,  odpadkový koš už byl přesunut od hlavního vchodu a vyústění rampy na méně frekventované místo. Úplné odstranění odpadkových košů kuřáky od kouření neodradí, výsledkem by byly pouze rozházené odpadky a nedopalky v areálu a okolí nemocnice.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h