Cena tepla a Vaše odpověď panu Tůmovi

vložil Zouhar » 10. 8. 2022, 12:44

Chci se zeptat, vážená paní tisková mluvčí, případně pane místostarosto Poláku. Zaujala mě Vaše odpověď, že cenu tepla nemá pod kontrolou město, jak jste nám všem odběratelům tvrdili, ale cituji "Správnost ceny ve vztahu k odběratelům může posoudit opět pouze ERÚ." To znamená, chtěl bych se tímto zeptat, zdali tedy město požádalo ERÚ o to, aby prověřilo správnost ceny k odbětatelům ve městě a kdy uvedené učinilo a jaký je výsledek tohoto podnětu? Děkuji


Pavla Komárková, 10. 8. 2022, 19:15

Vážený pane Zouhare,

máte pravdu v tom, že město neumí ovlivnit všechny vstupy týkající se ceny tepla, neumíme například ovlivnit nákupní cenu plynu, která je základní podsložkou celkové ceny tepla atp. Město má vliv na konkrétní dílčí parametry (např. výši nájmu tepelné soustavy, výši investic promítajících se do ceny tepla ve městě atp.). Město má také smluvně nastaveny postupy pro schvalování ceny tepla zastupitelstvem. O výklad některých smluvních ustanovení týkajících se sytému CZT sice vedeme, jak jste si jistě všiml, s provozovatelem soustavy firmou ZT energy už řadu měsíců právní spor – jeho podstatou je ovšem procesní stránka nastavování ceny tepla, nikoliv absolutní částka, za kterou firma ZT energy teplo dodává. Tuto částku (konkrétně kalkulaci ceny tepla pro rok 2021) zkoumal i Energetický regulační úřad (ERÚ). Jeho závěry má město k dispozici. Vyplývá z nich, že postup společnosti ZT energy vůči odběratelům tepelné energie byl v souladu s cenovými předpisy i energetickým zákonem. ERÚ současně nenaznal, že by ZT energy do ceny zahrnula neoprávněné náklady a získala tak neoprávněný majetkový prospěch. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h