Teplo

vložil Miloslava Vašková » 23. 11. 2022, 15:00

Ráda bych věděla, jak to vůbec s cenou tepla je. Město schválilo cenu 778 za GJ, ale v odpovědi ze dne 30.8.22 tazateli říkáte, že placení záloh je "věc dohody" /zvýšení žádalo ZT/ a k dovršení všeho v posledním monitoru se píše, že příští rok cena klesne na 1 375 Kč za 1 GJ, tak jaká je cena dnes?? Co město plánuje do budoucna udělat? Kotelny zastaralé..


Pavla Komárková, 3. 1. 2023, 13:07

Vážená paní Vašková,

zastupitelstvo města na svém zasedání 20. prosince 2022 vzalo na vědomí předběžnou cenu tepla v soustavě CZT v roce 2023 ve výši 1.375,25 Kč/GJ včetně DPH. Předpokládáme, že se předběžná cena s ohledem na zastropované ceny zemního plynu během tohoto kalendářního roku zásadně měnit nebude.

Loni byla situace jiná. Pro rok 2022 zastupitelstvo schválilo předběžnou cenu tepla v soustavě CZT ve výši 778 Kč/GJ dle kalkulace předložené firmou ZT energy, s. r. o. koncem roku 2021. Věcí dohody mezi poskytovatelem a odběratelem tepla je nastavení výše záloh, postup při nastavování výše záloh za teplo je pak stanoven ve smlouvě, kterou s dodavatelem podepisují jednotliví odběratelé (typicky například SJM apod). Město Blansko, které teplo ze soustavy CZT samo odebírá pro vytápění budov ve svém majetku, se coby odběratel tepla s ohledem na vývoj cen na komoditních burzách dohodlo na navýšení záloh od 20. července na 986,45 Kč vč. DPH/GJ. Firma v září oznámila další navýšení a požadovala, aby se zálohy na poslední čtvrtletí roku 2022 navýšily na 1953 Kč/GJ. Město toto navýšení ovšem kvůli chybějícím podkladům neodsouhlasilo. Nyní čekáme na výpočet konečné ceny tepla za rok 2022.

Možné způsoby budoucího provozování městské soustavy centrálního zásobování teplem (CZT) nyní prověřují garanti za oblast tepelného hospodářství města, radní Jan Nečas a František Havíř. Ti nyní připravují podklady prověřující možnosti týkající se založení nové právnické osoby se 100 % účastí města, která by soustavu od roku 2024 mohla provozovat. Rada uložila oběma radním připravit věcný materiál sumarizující základní parametry nové organizace. O budoucnosti CZT budou rozhodovat zastupitelé na svém jarním zasedání.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h