voličský průkaz

vložil Markéta Ševčíková » 6. 1. 2023, 11:55

Dobrý den, zajímalo by mě, z jakého důvodu není možné vyřídit voličský průkaz formou zaslání žádosti přes Portál občana, resp. přes datovou schránku? Po zadání žádosti se objeví info: "Je nám líto, ale v případě vašeho obecního úřadu není možné o voličský průkaz žádat prostřednictvím Portálu občana. " Myslím, že v dnešní době, kdy probíhá mediální masáž ohledně používání datových schránek, je to dost velká ostuda a hlavně špatná vizitka fungování MÚ Blansko.


Pavla Komárková, 6. 1. 2023, 14:31

Vážená paní Ševčíková,

požádat o vydání voličského průkazu u MěÚ Blansko přes datovou schránku můžete, učinit tak lze pro první kolo voleb do pátku 6. ledna do 16:00 hodin. Žádosti prostřednictvím datových stránek evidujeme a tato možnost i v Blansku funguje. Portál občana jako takový provozuje Ministerstvo vnitra. To nabízí možnost podání žádosti také přes Portál občana s připojenou datovou schránkou fyzické osoby. Proč propojení s MěÚ Blansko tento centrálně spravovaný portál neumožňuje, netušíme, kolegové informatici se to snaží ověřit přímo u MV. Podat žádost můžete na obecním úřadě v místě svého trvalého bydliště ještě osobně nejpozději do středy 11. ledna 2023 do 16:00 hodin.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Mgr. et Mgr. Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h