Kryté lázně Blansko kruhové objezdy v Blansku

vložil Gabrová » 3. 1. 2023, 14:02

Zajímalo by mě, kdy budou fungovat kryté lázně v Blansku. Další dotaz kdo dělá údržbu kruhových objezdů v Blansku , zda bylo vypsáno výběrové řízení. Kolik činila faktura za loňský rok za tyto práce. Určitě to nebyla malá částka , když se výsadba dělá několikrát do roka s několika tisíci sazenic. Nebylo by lepší z takto vyhozené peníze věnovat například na obnovu krytých lázní a na kruhové objezdy použít třeba trvalky , keříky a podobně tak jak je to např u výškové budovy?


Pavla Komárková, 4. 1. 2023, 16:37

Vážená paní Gabrová,

příprava výstavby nových lázní stále pokračuje v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací. Nyní se čeká na vydání stavebního povolení, k tomu by mělo být v nejbližších týdnech. V průběhu letošního roku by mělo být vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Zahájení výstavby budovy nových lázní se předpokládá v lednu 2024, dokončení pak ve čtvrtém kvartálu roku 2025.

Finanční prostředky na výstavbu nových lázní a termín zahájení či dokončení stavebních prací souvisejících s krytým bazénem určitě nejsou nijak navázány na rozhodnutí vedení města vylepšit veřejná prostranství květinovou výsadbou. A tato zakázka přípravu projektu lázní nijak neblokuje. Pokud jde o nové osázení kruhových objezdů a jejich údržbu, ta byla součástí celkové zakázky na doplnění květinové výzdoby ve městě. Její součástí bylo na jednotlivých místech vždy odstranění původního osázení, úprava terénu, navezení substrátu a dalších podkladových vrstev, průběžná výsadba letniček, trvalek i cibulovin, průběžná kompletní údržba, zalévání a další práce. Trvalky byly také součástí nově osazovaných ploch. I ty stejně jako keře je pak nutné zalévat, mimo to je nutné pravidelně zajišťovat jejich ořez. Výše uvedené práce se netýkaly pouze kruhových objezdů ale také dalších zelených ploch ve městě – například na nově revitalizovaném náměstí Republiky, na středových ostrůvcích na hlavním průtahu městem, na plochách v okolí kruhových objezdů po celém městě. Součástí bylo také osázení, umístění a údržba stacionárních i závěsných květináčů a podobně. Jednalo se o zakázku malého rozsahu a jako taková byla v souladu se zákonem zadána přímo. Celková cena této zakázky za loňský rok činila 2 074 615,40 vč. DPH. Pro letošní a příští rok bude v nejbližší době vypsáno nové výběrové řízení. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h