Cyklostezka do Mor. Krasu a k Adamovu

vložil Jan Švehla » 2. 1. 2023, 12:30

Dobrý den, jak je to, prosím, s cyklostezkou na Skalní mlýn a ke Kateřinskému mostu k Adamovu? Jde o páteřní cyklostezku, ale stále je vedena po frekventované silnici, kolem ČKD ani není krajnice. Je smutné, že Blansko vlastně nemá cyklostezku žádnou – ty ve městě podél řeky jsou stezky smíšené. Díky za ně, ale je to zoufale málo. Do blízkého Krasu by šlo dozajista o velice využívanou cestu a možnost, kam vyrazit bezpečně i s dětmi.


Pavla Komárková, 8. 1. 2023, 21:14

Vážený pane Švehlo,

zbudování cyklostezky z Blanska do Moravského krasu je již řadu let jedním ze záměrů města. Bohužel, město v této lokalitě disponuje pouze nepatrným množstvím pozemků, jakékoliv výstavbě tak musí předcházet domluva s vlastníky, případně majetkové vypořádání, stavba je podmíněna také souhlasnými stanovisky Lesů ČR, Drážního úřadu atp. To vše jsou výrazné překážky při snaze o vybudování cyklostezky, které jen podtrhují časovou náročnost přípravy této akce. Stavba cyklostezky vlevo od komunikace ve směru z Blanska na Skalní mlýn je komplikovaná také z prostorových důvodů, daný prostor neumožňuje komfortní šířku cyklostezky, na řadě míst ani minimální předepsanou šíři. Znamenalo by to např. zábor lesních pozemků v kopcovitém terénu a místy rovněž odstřel skal. Toto vše také výrazně zvyšuje náklady stavby. Dlouhodobou snahou města je proto vybudování cyklostezky na Skalní mlýn vpravo od současné komunikace s využitím pozemků přímo v průmyslovém areálu. Plány nicméně zásadně zkomplikovalo konkurzní řízení na majetek někdejšího ČKD Blansko a s ním spojené změny ve vlastnické struktuře. K úspěšnému dořešení pozemkových záležitostí spojených s plánovanou cyklostezkou nevedla jednání s někdejším správcem konkurzní podstaty. Bohužel ani snaha o domluvu s novými vlastníky areálu zatím řešení nepřinesla.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h