Podchod u mlýna

vložil Jiří Koukal » 14. 12. 2022, 19:39

Bylo by možné i v kontextu současné situace, kdy je otevřen nový podchod na Staré Blansko, ale není bezbariérový a výtahy ještě nejsou v provozu, opravit a zprůjezdnit pro kola podjezd pod tratí u mlýna, který by mohl být alternativou pro kočárky, kola a vozíčkáře k podchodu?


Pavla Komárková, 2. 1. 2023, 13:06

Vážený pane Koukale,

bezbariérové spojení Starého Blanska zajišťují výtahy v nově vybudovaném podchodu pod železnicí. Ty jsou v provozu od 9. prosince a chodcům je v případě potíží k dispozici také kontakt na non-stop dispečink dodavatele výtahů, firmu Schindler CZ a. s., a také servis AŽD. Zásadní stavební úpravy podjezdu pod tratí u Salmova mlýna bohužel nejsou možné, brání tomu několik věcí. Podchod není v majetku města, úpravám, díky kterým by mohl být využívaný jako oficiální spojnice, brání také uložení sítí pod terénem. Kvůli němu není možné odbagrování zeminy a navýšení profilu podchodu. Město nicméně chystá opravu terénu u vstupu k podchodu, který rozjezdila auta využívající tuto spojnici před otevřením mostu. Do podchodu se kvůli tomu splavuje zemina. Jakmile to počasí umožní, zajistíme úpravu travní plochy a na povrchu rozsypeme vrstvu inertního materiálu.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h