Zrušení charitativního běhu We Dream You Run

vložil J. Přibyl » 7. 1. 2023, 18:14

Vzhledem k tomu, že odmítáte odpovědět na dotazy na FB, opakuji je zde : A/ Proč jste neinformovali o zrušení akce i po roce 2023? A musel to udělat až organizátor a Deník? B/ Kdo konrétně o tomto dalším neumožnění této akce na ASK rozhodnutl? Prosím jmenovitě. Vedení města a v jakém složení? Rada města? Nebo to rozhodnul ředitel Služeb pan Grunwwald? Kdo a kdy? A od koho si vyžádat zápis o tomto rozhodnutí. C/ Jak a kým byl o uvedeném informován organizátor.


Pavla Komárková, 9. 1. 2023, 13:01

Vážený pane Přibyle,

na Facebooku města odpovídáme na dotazy týkající se charitativního běhu You Dream We Run téměř denně již od 28. 12. 2022. O zrušení akce jsme neinformovali proto, že město žádnou akci nezrušilo. Město není organizátorem YDWR, organizátor této akce letošní ročník zatím nikde neavizoval a na město se oficiálně s žádostí o jednání týkající se konání běhu na stadionu ASK ani neobrátil. Pan Jančiar coby zástupce Spolku PROSEN kontaktoval na sklonku loňského roku prostřednictvím sociálních sítí napřímo pana starostu a paní místostarostku. Právě jimi byl upozorněn, že konání akce na stadionu ASK letos možné nebude z důvodu plánované rekonstrukce povrchu běžecké dráhy. O tom, že YDRW je možné pořádat na stadionu ASK jen do doby jeho rekonstrukce, byl pořadatel akce v předchozích let průběžně informován jak ze strany Služeb Blansko coby provozovatele, tak ze strany města coby vlastníka areálu.

Aby nemuselo dojít ke zrušení akce, nabídli zástupci vedení města panu Jančiarovi hned dvě alternativní místa konání běhu – okruh kolem baseballového stadionu, tzv. triangl na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka, nebo rekreační oblast Palava. Současně vedení města avizovalo také snahu pomoci, pokud by organizátoři vytipovali jiné vhodné místo v Blansku. Pan starosta navíc nabídl osobně vyjednat další vhodné lokality pro konání této akce na území Brna. Žádné návrhy ani požadavky od organizátorů v této souvislosti ale město neobdrželo. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h