Archiv článků
   za měsíc březen 2013

Kategorie: kultura  

 


Blanenská knihovna v roce 2012 z pohledu statistiky

Každý rok se celostátně statisticky zpracovávají výsledky činnosti všech knihoven v České republice. Rozmanitá statistická data za rok 2012 shromáždila i Městská knihovna Blansko.


Výsledky svatovalentýnské soutěže

Každoročně 14. února se v anglosaských zemích slaví svátek sv. Valentýna. Na tuto tradici navázala po roce 1989 i naše republika, a tak každým rokem v tento den mají „zamilovaní“ svůj svátek.


Film o životě: Jiří Polášek

Ilustrační foto k článku: Film o životě: Jiří Polášek

V letošním roce se podařilo studiu Audiovisual zrealizovat první část projektu Živá paměť, jehož cílem je zmapovat žijící výrazné osobnosti spjaté s Blanskem, jejich pohled na město, historii a především odkrýt jejich zajímavé lidské osudy. Autory tohoto zhruba 50minutového dokumentárního snímku jsou Radek (režie a kamera) a Jan (produkce a zvuk) Popelkovi.
Jihomoravský kraj opět ocení nejlépe opravené památky

Ilustrační foto k článku: Jihomoravský kraj opět ocení nejlépe opravené památky

Do soutěže mohou být navrženy památky (i dílčí části) opravené v roce 2012. Návrhy může podávat kterýkoliv občan, k nominaci bude též vyzvána odborná veřejnost a starostové obcí, na jejichž území se památky nacházejí. Účastníkem soutěže se stane vlastník navrženého objektu. Písemný návrh lze zaslat písemně dopisem nebo e-mailem na odbor kultury a památkové péče Jihomoravského kraje až do 31. března 2013.


Pozvánka na velikonoční výstavu

Kulturní středisko města Blanska vás zve na Velikonoční prodejní výstavu s ukázkami lidových řemesel. Uskuteční se od 19.03. do 27.03.2013 v Galerii města Blanska.


Z dřevěného kostela se rozezní hlas zvonů

Ilustrační foto k článku: Z dřevěného kostela se rozezní hlas zvonů

Dřevěný kostel v Blansku doposud neměl ve své věži zvony. Když byl chrám vysvěcený a předaný do užívání 23.05.1937, bylo do kostelní věže na instalováno na svoji dobu zvláštní zařízení, tzv. gramozvony. Bohužel však časem dosloužilo. Vyzvánění se proto doposud zajišťovalo reprodukovaně z nahrávky zvonů.


Velikonoční dárek

Městská knihovna Blansko i v letošním roce nabídne zájemcům z řad návštěvníků knihovny dárek v podobě BIBLE – NOVÉHO ZÁKONA.