Seniorcentrum, nový ředitel p. Charvát (dříve Služby Blansko)

vložil Javorský » 31. 1. 2020, 18:07

Dobrý den, vzhledem k přechodu pana Charváta ze Služeb Blansko do Seniorcentra, jsem s dotazem, jak v rámci uvedeného výběrového řízení hlasoval pan starosta Crha, který byl členem komise na krajském úřadě JmK (a zastupoval město jak z titulu funkce své v Blansku, tak z titulu krajského zastupitele) a zdali pana Charváta do této funkce doporučil, podpořil? Paní Dražilová, rovněž členka komise, již uvedené sdělila. Mnohokrát děkuji.


Pavla Komárková, 7. 2. 2020, 08:38

Vážený pane Javorský,

hlasování komise bylo neveřejné, bez předešlé dohody s ostatními členy proto nechci hlasování nijak komentovat. Mohu ale říci, že dva z kandidátů, kteří se představili ve výběrovém řízení, předvedli vyrovnaný výkon nasvědčující tomu, že by mohli vést toto zařízení. Senior centrum je krajským zařízením a jeho fungování je plně v kompetenci Jihomoravského kraje. Já rozhodnutí krajské rady plně respektuji. A domnívám se, že je třeba dát panu Charvátovi prostor, aby dokázal, že byl na tuto pozici vybrán oprávěně.

ing. Jiří Crha, starosta Blanska

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h