Parkování Písečná

vložil M. Souček » 26. 1. 2020, 08:21

Dobrý den, v souvislosti s výstavbou nových bytových domů se dramaticky zhoršila možnost parkování pro současné obyvatele.U bytového domu na Pískách, jedno místo zabírá již několik měsíců nepojízdný vrak /řešeno již 2× s MP/ a nyní další ze zbývajících málo míst obsadí zaměstnanci ze stavby, dodávky a služební vozy. Nebylo by možné osadit tabulky na značky jen pro obyvatele nebo vejít v jednání s vedením OA a umožnit parkování na jejich parkovišti, samozřejmě jen o víkendech a od 18,00-6,00?


Pavla Komárková, 31. 1. 2020, 22:16

Vážený pane Součku,

v souvislosti s parkováním u bytového domu Na Pískách jsme iniciovali jednání se zhotovitelem a ten přislíbil, že pracovníci stavby budou parkovat v zázemí staveniště, případně v ulici Pod Javory, tak, aby u bytového domu na Pískách zůstalo zachováno maximum možného místa pro parkování místních. Stavební stroje budou zaparkovány v rámci staveniště.

Pokud jde o vámi zmiňované odstavené vozidlo, platí informace od Městské policie Blansko (MP), s níž jste tuto záležitost řešil. V tomto případě opravdu nejde o vozidlo, které by mohlo být označeno jako vrak ve smyslu zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. Jako takové tedy nemůže být MP bez dalšího odtaženo. V současnoti je v legislativním procesu nová právní úprava, která možnost odstraňování odstavených vozidel vztahuje zjednodušeně řešeno i k neplatné technické prohlídce. Zatím ale ani odstavená vozidla s neplatnou technickou prohlídkou, která zabírají parkovací místa, nemůže MP odstranit, pokud neporušují pravidla silničního provozu. V těchto případech se MP snaží kontaktovat jejich majitele, na problém je upozornit a většině případů majitelé tato vozidla po upozornění odstraní či zajistí prohlídku na STK.

Ohledně dalších možností zajištění parkování na Písečné stále platí doporučení využívat parkovací místa i v širším okolí bytových domů, konkrétně například v ulici Pod Javory v blízkosti Senior centra. Není v možnostech města zajistit parkování pro všechny majitele bytů v bezprostřední blízkosti jejich nemovitosti.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h