Dotaz cena a účel propagačních videoklipů Nemocnice Blansko

vložil Ing. Jan Všianský » 31. 1. 2020, 17:54

Jakožto zřizovatele Nemocnice Blansko prosím o infomaci, jaká byla cena propagačních videoklipů, které byly nedávno vytvořeny a nemocnicí prezenotovány. Dále prosím o sdělení účelu, za kterým tyto marketigové aktivity konány. Pí. Komárkovou prosím o úpravu diskusního fóra tak, aby nebylo nutné vkládat znak "?" aby šel vůbec odeslat dotaz. Dotaz nemusí vždy obsahovat otazník, že?


Pavla Komárková, 6. 2. 2020, 10:13

Vážený pane Všianský,

jednotlivý TV spot pro Nemocnici Blansko stál 5 tisíc korun. Realizované TV spoty byly určeny hlavně pro nové webové stránky, kde jsme je (vedle klasických fotogalerií) využili k prezentaci jednotlivých oddělení a provozů nemocnice. Další použití těchto klipů je k prezentaci jednotlivých provozů návštěvníkům a pacientům nemocnice prostřednictvím TV obrazovek umístěných v prostorách Nemocnici Blansko.

Hlavním účelem realizace těchto klipů je přiblížení jednotlivých provozů Nemocnice Blansko návštěvníkům a pacientům jako prostředí, kterého se nemusí bát. Současně prostřednictvím těchto klipů informujeme širokou veřejnost o službách standardních (počty hospitalizovaných za rok, počty ambulantně ošetřených pacientů, představení jednotlivých ambulantních provozů, počty operací, druhy operativy v Nemocnici Blansko, komerční logopedické programy, spektrum laboratorních i zobrazovacích vyšetřovacích metod, aj.) i nadstandardních (canisterapie aj.), které Nemocnice Blansko napříč celým provozem nabízí.

Bc. Kateřina Ostrá, tisková mluvčí Nemocnice Blansko

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h