Dotaz na rozpočet za jednotlivé místní části

vložil Jan Bužík » 21. 1. 2020, 18:19

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je možné zjistit, příjmy a výdaje rozpočtu města Blanska dle konkrétních místních částí (např. pro Dolní, Horní Lhotu a podobně), popřípadě kam bych se měl obrátit, aby mi tyto data byla poskytnuta? Předem děkuji za odpověď. J. Bužík


Pavla Komárková, 23. 1. 2020, 10:44

Vážený pane Bužíku,

části města jsou součástí města Blanska, proto jejich příjmy ani výdaje v účetnictví nesledujeme odděleně. Některé příjmy za části města samozřejmě zjistit lze, jako např. příjmy z místních poplatků, příjmy z nájemného atp. Největší příjem ze sdílených daní je však vázán na celkový počet obyvatel města, výměru katastrálního území, počet dětí a žáků navštěvujících školy zřizované obcí a počet zaměstnanců. Co se týká výdajů, tak každoročně předsedové občanských aktivit zasílají požadavky na akce, které chtějí zahrnout do rozpočtu města. O schválených akcích jsou potom občanské aktivity informovány a získávají informace, kolik finančních prostředků bylo na realizaci akcí využito. V tomto případě však jde o výdaje investičního charakteru resp. rozsáhlejších oprav. Výdaje za svoz odpadu, veřejné osvětlení, údržbu komunikací a další provozní výdaje nelze přesně stanovit. Výdaje se také liší v jednotlivých letech.

V případě konkrétních požadavků se obracejte na odbor finanční.

Ing. Alena Skoupá, vedoucí finančního odboru

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h