Cena za teplo, odpověď místostarosty dne 16. ledna 2020, rozdíl provozování Služby/ZT Energy.

vložil Mgr. Ing. Petr Vošický » 22. 1. 2020, 10:34

Dle odpovědi Poláka by byla cena tepla Služeb 604 Kč. Nižší cena zdůvodněna úsporou fixních nákladů. Výpočet rozdílu v cenách 604-524x79tis.GJ=6,3 mil.Kč úspory, k tomu navýšení nájmu o 2,15 mil.Kč, CELKEM 8,45 mil. Kč. Dle kalkulace pro SVJ jsou veškeré stálé N 1,75 mil. Kč, a to ještě ne všechny náklady z uvedeného-část mezd-je fixní. Dle tvrzení by tedy Služby Blansko musely mít své fixní náklady minimálně v úrovni pětinásobku proti ZT. Ekonomický nesmysl, že? Žádám o zveřejnění kalkulace.


Pavla Komárková, 5. 2. 2020, 13:20

Vážený pane Vošický,

obě ceny tepla, které porovnáváte pro výpočet úspor, obsahují zvýšený nájem 2,15 mil. Kč. Proto ať jej odečítáte nebo přičítáte k oběma cenám, úspora je stále stejná, tj. 6,3 Kč mil. Kč. Když tedy  zvýšený nájem představuje v ceně tepla cca 30 Kč/GJ vč. DPH a odečteme jej z obou cen, stále dostáváme úsporu 6,3 mil. Kč, ne tedy 8,45 mil. Kč, jak uvádíte. Tato úspora pak představuje celkové náklady, tedy jak proměnné (hlavně plyn a ostatní energie), tak i stálé, včetně mezd. Nelze je tedy srovnávat pouze s náklady stálými.

Analýza, na kterou se odkazuji v mé předchozí odpovědi, vycházela z cen energií ve výši předběžné kalkulaci tepla z CZT Blansko pro rok 2019.

Naším hlavním cílem je zajistit pro občany teplo za co možná nejnižší cenu. Při porovnání cen tepla v ostatních městech Jihomoravského kraje vychází cena tepla v Blansku jako jedna z nejnižších – pro porovnání  např. v Brně, kde CZT provozuje městská společnost, vychází cena tepla pro letošní rok 635 Kč vč. DPH/GJ, což je cena o více než 20% vyšší než v Blansku.

Vzhledem k tomu, nakolik je tato problematika složitá, nabízím Vám možnost osobního setkání, kde můžeme problematiku prodiskutovat podrobněji.

Mgr. Ivo Polák, místostarosta Blanska

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h