Parkování v ulicích kolem nemocnice

vložil Málková » 21. 1. 2020, 13:24

Dobrý den, VUT tedy zpracovalo nějakou studií ohledně parkování aut kolem nemocnice. Na FB proběhla diskuze a většina tvrdí, že se problematika nezlepší, dokud nebude odemčena branka a nebude umožněn přímý vstup do nemocnice. Něco na tom asi bude. V ulicích kolem nemocnice se parkuje dál, to by nevadilo, ale ÚPLNĚ V KŘIŽOVATKÁCH. Nebaví mě volat MP, která možná přijede, až doslouží na přechodech u škol. Zvažuje město označit křižovatky žlutými zákazovými pruhy? Děkuji. Málková


Pavla Komárková, 23. 1. 2020, 10:44

Vážená paní Málková,

podle § 27 odst. 1 písm. d) zák. č. 361/2000 Sb., v účinném znění, platí obecné pravidlo, že řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní. Hranice křižovatky může být vyznačena vodorovnou dopravní značkou "Příčná čára souvislá" nebo "Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!", nebo ji tvoří kolmice k ose vozovky v místě, kde pro křižovatku začíná zakřivení okraje vozovky. Jedná se o velmi důležité pravidlo silničního provozu vzhledem k bezpečnosti, jeho porušení má za následek změnu rozhledových podmínek pro řidiče i pro chodce. Proto by se mělo dodržovat na všech křižovatkách bez rozdílu. Je pravdou, že podle zákona je možné pro zdůraznění užít doplňující vodorovné dopravní značení, ovšem zrovna v tomto případě se nám to jeví jako nevhodné, protože by se v praxi z hlediska psychologie řidiče vytvářely vlastně dvě skupiny křižovatek – jedna více a druhá méně nebezpečná, to je pro řidiče zkreslující a potencionálně nebezpečné. Strážníci Městské policie Blansko se při kontrole dopravy ve městě právě na přestupky, které ohrožují bezpečnost silničního provozu, zaměřují.

Ing. Martin Lepka, ředitel Městské policie Blansko

-------------------------------------------

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h