Cena tepla pro rok 2022, cena plynu

vložil Tůma » 11. 10. 2021, 21:52

Vzhledem k situaci na trhu, kdy došlo v těchto dnech až k desetinásobnému zvýšení ceny plynu a elektřiny, jsem s následujícími dotazy: 1/ Jaká je stanovená a schválená cena tepla v CZT pro rok 2022 ? 2/ Jaká je cena plynu za kterou byl tento plyn nakontrahován pro rok 2022, jakožto hlavní nákladová položka. Dle dřívější informace Města i platné smlouvy se uvedené sděluje do 30.9. Odběratelé nebyli doposud jakkoliv informováni.


Pavla Komárková, 27. 10. 2021, 14:13

Vážený pane Tůmo,

cena tepla pro rok 2022 zatím stanovena není. Kalkulací ceny tepla na rok 2022 se budou zabývat zastupitelé na svém prosincovém zasedání, konkrétně 14. prosince od 15:30 hodin. Odběratelé jsou vždy informováni až na základě rozhodnutí zastupitelstva, které schvaluje kalkulační vzorec pro výpočet ceny tepla.

Konkrétní ceny vstupů prozatím sdělit neumíme, společnost ZT energy s. r. o., která CTZ v Blansku provozuje, avizovala potíže dosavadního dodavatele plynu, přes kterého nakupovala plyn na burze. Ten nečekaně ukončil svou činnost, proto ZT energy hledala nového dodavatele a podrobnosti k ceně pro rok 2022, které by vycházely ze skutečné výše nasmlouvaných kontraktů s novým dodavatelem plynu, neuměla prozatím specifikovat. Radní proto provozovotele svým usnesením vyzvali, aby dodal podklady pro výpočet kalkulačního vzorce nejpozději 8. listopadu tak, aby se podklady mohli v prosinci zabývat blanenští zastupitelé. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h