Nedodržování hygienických opatření v kině

vložil Milan Hloušek » 23. 10. 2021, 20:12

Dobrý dne, z jakého důvodu nejsou při vstupu kontrolovány testy nebo očkování? Při dvou návštěvách je po mě nikdo nevyžadoval. Navíc v kině následně lidé sedí bez respirátorů.


Pavla Komárková, 27. 10. 2021, 16:31

Vážený pane Hloušku,

dle vyjádření vedoucího kina, který vše ověřoval přímo u uvaděček, je každý návštěvník kina kontrolován, zda splňuje aktuální podmínky pro vstup a účast na akci (očkování, prodělaná nemoc, test) s tím, že možnost udělat si samotest mají návštěvníci i přímo v kině. Každý je také informován o aktuálně platných opatřeních.
Pokud máte jinou zkušenost, prosí vedení kina o informaci, kdy přesně se toto událo. Kontakty najdete zde.

Podobná situace platí ohledně respirátorů. Diváci jsou při příchodu do kina upozorněni na nutnost mít nasazenou ochranu dýchacích cest. Mají také možnost dostat respirátor přímo na místě. Pokud si respirátor sundají během promítání, je to jejich zodpovědnost, navíc na to mají právo v případě, že konzumují občerstvení.
Není v silách zaměstnanců kina toto během promítání dohledovat a důsledně vymáhat – např. chozením mezi návštěvníky a kontrolou, zda lidé mají nasazenou ochranu nosu a úst a pokud ne, tak zda v dané chvíli konzumují občerstvení či nikoliv.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h