Délka kontraktu na plyn pro CZT + dodavatel

vložil Černochová » 26. 10. 2021, 19:25

Jsem s dotazem, na jak dlouhá období byl uzavírán kontrakt na dodávku plynu na CZT, jakým způsobem a jak dlouhým kontraktem je zajištěna dodávka zemního plynu do budoucna. Současně žádám informaci, od koho je tento plyn nakupován. Jaká cena vytápění je pro rok 2022?


Pavla Komárková, 27. 10. 2021, 14:32

Vážená paní Černochová,

podrobnosti smluvního vztahu, o které se zajímáte, je oprávněn Vám sdělit pouze provozovatel soustavy CZT, společnost ZT energy, s. r. o.. Radní společnost vyzvali k jejich dodání na základě Smlouvy o nájmu technologie. Ani ve chvíli, kdy je získáme, ovšem nejsme oprávněni je dále sdělovat.

Cena tepla pro rok 2022 zatím stanovena není. Kalkulací ceny tepla na rok 2022 se budou zabývat zastupitelé na svém prosincovém zasedání, konkrétně 14. prosince od 15:30 hodin. Ti schvalují kalkulační vzorec pro výpočet ceny ceny tepla na následující kalendářní rok.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h