Doručování zpravodaje města Blanska

vložil František Kosina » 21. 10. 2021, 19:00

Na ulici Sloupečník, domy č. 82, 84, 86, 88, 90 a 92 ležely dne 21.10.2021 výtisky zpravodaje pohozené před vchodovými dveřmi domů. Pro dům č.84 se sedmi byty bylo takto "odloženo" cca 40 kusů výtisků. I ve vstupních prostorách dalších domů byly výtisky zpravodaje mimo schránky byť v menším počtu, ale větším než počet bytů. Tvrzení mohu doložit fotodokumentací. Není při tomto způsobu doručování vydávání zpravodaje v tištěné podobě zbytečné?


Pavla Komárková, 27. 10. 2021, 16:00

Vážený pane Kosino,

Váš podnět jsme předali společnosti, která distribuci Zpravodaje města Blanska zajišťuje a roznos jsme u ní reklamovali. Podle jejího vyjádření distribuci na Vámi uvedené adrese zajišťoval poprvé nový distributor. Tomu bylo znovu vysvětleno, že se musí vždy pokusit dostat ke schránkám a zajistit distribuci dle pravidel neadresné distribuce. Byl také upozorněn na množství doručovaných letáků i na to, že je vždy nutné zjistit konkrétní množství letáků dle počtu zvonků či schránek na dané adrese. Za komplikace se omlouváme a věříme, že se podobný problém už nebude opakovat a další číslo Zpravodaje, které vychází 9. listopadu, bude doručeno, jak má. Děkujeme za pochopení.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h