Občerstvení u nemocnice

vložil Tomas Pernica » 6. 8. 2022, 22:39

Z jakého důvodu je na veřejně přístupném prostoru mobilní stánek občerstvení, když má primárně sloužit jako náhrada kuchyně nemocnice po dobu rekonstrukce ? Předpokládám že zábor je tudíž zpoplatněn .


Pavla Komárková, 9. 8. 2022, 19:04

Vážený pane Pernico,

mobilní stánek s občerstvením je umístěn na pozemku, který má nemocnice od města pronajatý a je součástí areálu Nemocnice Blansko. Nemocnice letos v létě připravila záměr na podnájem části tohoto pozemku za účelem umístění stánku s občerstvením. Důvodem byla snaha o rozšíření služeb zejména pro pacienty a návštěvníky, samozřejmě ale také pro zaměstnance nemocnice. Tento záměr v červnu schválila rada města, následně byl se všemi podmínkami včetně výše nájemného řádně zveřejněn, mj. také na úřední desce města (konkrétně do 18. 7. 2022). Nejde tedy o klasický zábor, který by povolovalo město, vše řeší podnájemní smlouva mezi provozovatelem stánku a nemocnicí, každopádně umístění stánku zpoplatněno je. Nemocnice obdržela po zveřejnění záměru pouze jednu nabídku a s uchazečem uzavřela podnájemní smlouvu. Nyní byl zahájen provoz, dle informací nemocnice se bude průběžně doplňovat nabídka občerstvení, měnit se ale bude také vzhled stánku, provozovatel totiž má ve smlouvě nastaveny mj. také požadavky na vzhled a estetiku stánku, včetně termínu, do kterého jim musí vyhovět. Jak již bylo uvedeno, stánek nabízející občerstvení nemá sloužit jen zaměstnancům nemocnice jako náhrada za kuchyň s jídelnou, které přes prázdniny procházejí rekonstrukcí. Možnosti občerstvení pro pacienty i zaměstnance by mohl stánek rozšířit dlouhodobě. Smlouva byla podepsána prozatím na dobu tří měsíců, konkrétně od 1. 8. do 31. 10. 2022, s možností následného prodloužení. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h