Opět zvýšení ceny tepla v Blansku

vložil Jiří Pícha » 14. 7. 2022, 12:22

Jak to, že firma ZTe Blansko s.r.o. opětovně zvýšila od července cenu tepla pro konečné uživatele o cc 27%, když ZMB schválilo usnesením č. 33 ze dne 15. 3. 2022 cenu tepla pro rok 2022 778,- Kč/GJ? To skutečně může nájemce soustavy CZT hnán cenu tepla do nebeských výšin a vlastník, tj. MB, jenom nečinně přihlíží? Proč vlastně ZMB nějakou cenu tepla schvaluje, když je dopředu jasné, že nájemce soustavy CZT ji nemusí a nebude respektovat a nikdy se nevzdá ani části svého zisku ?


Pavla Komárková, 10. 8. 2022, 14:02

Vážený pane Pícho,

navýšení ceny tepla souvisí s celkovou situací na trhu s energiemi a zvyšováním cen komodit. Ty se po loňské energetické krizi a zejména po zahájení války na Ukrajině vyvíjejí zcela nestandardně a nepředvídatelně. Nemyslíme si tedy, na rozdíl od Vás, že je v této souvislosti něco někomu dopředu jasné. Zastupitelstvo schválilo předběžnou cenu tepla dle situace na přelomu roku, nyní byly navýšeny zálohy dle cen, které odpovídají současné situaci na trhu s energiemi. O výkladu některých ustanovení smlouvy, včetně odsouhlasování průběžného navyšování záloh, vede město s firmou ZT energy právní spor. Nezávisle na jeho výsledku nicméně platí, že provozovatel soustavy CZT nemůže cenu tepla (výši záloh) stanovovat bez jakýchkoliv pravidel a pouze dle vlastního uvážení. Jak jsme již opakovaně odpovídali, zálohy se stanovují na základě ceny, která vychází z reálných nákladů v daném čase. Vyúčtování pak musí být provedeno na základě existujících relevantních podkladů týkajících se skutečných nákladů. Správnost ceny ve vztahu k odběratelům řeší Energetický regulační úřad. Zastupitelstvo schválilo předběžnou cenu na rok 2022. Město jako odběratel má stanoven rozpis záloh s tím, že změna rozpisu záloh je součástí dodatku smlouvy, tj. je k ní třeba souhlas obou stran. Dodatek byl v červnu odsouhlasen. Podobně jako město má vlastní smluvní podmínky nastaveny také většina společenství vlastníků. Záleží tedy na jednotlivých SVJ, zda zvýšení akceptují, nebo nikoliv, pokud jim to jejich smlouvy se ZT energy umožňují. Na podobné dotazy odpovídáme opakovaně, podrobnosti najdete např. zde.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h