Postup města v otázce CZT

vložil Liska » 3. 8. 2022, 11:47

Předminulé zastupitelstvo schválilo možnost výpovědi smlouvy se ZT Energy a dále uložilo informovat vedení města o způsobu řešení. Minulé zastupitelstvo vůbec informováno nebylo, lidé také ne. Jsem s dotazem, jaký je tedy další kompletní postup vedení města ohledně CZT?


Pavla Komárková, 10. 8. 2022, 14:25

Vážený pane Liško, 

důvodem pro zvažování možnosti výpovědi smlouvy s provozovatelem soustavy CZT, firmou ZT energy, byl fakt, že městu nedodala potřebné podklady pro stanovení výše ceny tepla a jeho vyúčtování. Tyto poklady dodány byly. Aktuálně se nicméně stále vedou jednání na úrovni advokátů obou stran, o situaci v CZT jsou zastupitelé i veřejnost průběžně informováni, stejně jako o průběžných závěrech zastupující právničky. Na webových stránkách města je mj. k dispozici i kompletní záznam z červnového jednání zastupitelstva, které se problematikou CZT zabývalo v bodě č. 21 (v čase 1:06:49). Město nyní na základě doporučení energetického výboru zastupitelstva připravuje vypsání výběrového řízení na nového provozovatele, a to s účinností od 1. 1. 2024. S ohledem na situaci na trhu s energiemi, nejistotou ohledně dodávek energií a nutnost dodržení potřebných termínů souvisejících se změnou provozovatele se ovšem před výše uvedeným datem změna provozovatele nepřipravuje. Nic podobného dle našich informací neiniciuje ani energetický výbor zastupitelstva, který byl v souvislosti s CZT zřízený.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h