Doplatek tepla ze strany města II a cena tepla

vložil Ing. Tůma » 13. 7. 2022, 20:53

Vážená paní mluvčí, vedení města ujištovalo, že má pod kontrolou cenu tepla, ne nějakou předběžnou cenu tepla, kterou teď operujete. Zatupitelé mají schvalovat cenu tepla. Za druhé, jako právnička byste mohla chápat rozdíl mezi slovy "schválit" a "vzít na vědomí" Zastupitelé nic na posledním zastupitelstvi neschvalovali, ale jen vzali na vědomí. Jakákoliv cena (ať již předběžná nebo jiná) tak zůstala neschválená. Dřívější tvrzení města o tom, že město musí cenu schválit, jsou tak nepravdivá?


Pavla Komárková, 9. 8. 2022, 17:58

Vážený pane Tůmo,

na Vaše dotazy ohledně tepla odpovídáme opakovaně průběžně už několik měsíců. Od Vašeho posledního dotazu, na který jsme odpovídali v červenci, žádné nové skutečnosti nenastaly. Jak již bylo mnohokrát zodpovězeno, zastupitelé schvalují předběžnou cenu tepla (a tu také v březnu na rok 2022 schválili), na vědomí pak vzali vyúčtování za rok 2021 (po předložení všech podkladů to učinili v červnu 2022). Podobu konečného vyúčtování definuje energetický zákon a dohled nad dodržováním všem pravidel řeší Energetický regulační úřad (ERÚ). Klíčové je, aby odběratelé hradili zálohy na základě ceny která vychází k reálných nákladů v daném čase. Správnost ceny ve vztahu k odběratelům může posoudit opět pouze ERÚ. V dalších dílčích otázkách (mj. například to, zda je nutné schvalovat také konečnou cenu tepla) vedeme s firmou ZT energy právní spor. Všechny související detaily najdete v předchozích odpovědích, které jsme Vám zasílali, naposledy v červenci.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h