Cena právních služeb CZT

vložil Liška » 3. 8. 2022, 11:43

Jsem s dotazem, jaké je k dnešnímu dni cena právních služeb, které si město najalo v souvislosti s řešením CZT. Dále jaké jsou výsledky této služby?


Pavla Komárková, 10. 8. 2022, 16:04

Vážený pane Liško,

kvůli rozdílnému výkladu některých smluvních ustanovení s provozovatelem CZT, firmou ZT energy, a. s., a řešení celkové krizové situace se město již loni na podzim obrátilo na Energetický regulační úřad (ERÚ). K řízení ovšem nedala souhlas protistrana, což je podmínkou projednání celé záležitosti u ERÚ. Proto město zvolilo řešení právní cestou. Advokátka specializující se na tuto problematiku byla najata proto, aby se podařilo vyřešit spornou situaci kolem CZT a posunout jednání s firmou ZT energy – podařilo se zajistit podklady nutné pro vyúčtování za rok 2021 i stanovení ceny tepla a záloh na rok 2022, včetně plateb za vstupní komodity. Klíčovým bodem pak bylo také zajištění faktického převodu energocentra na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka, ke kterému došlo letos na konci června. Právní zástupkyně, která je placená na základě sazebníku a provedených úkonů, vedla v uplynulých měsících řadu jednání s advokátem protistrany, komunikovala se soudem, zpracovávala návrhy právních dokumentů atp. Za tyto služby jí byly uhrazeny faktury v celkové výši 267.425 Kč. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h