5. Případné platby lze poukázat

číslo účtu:

19-329631/0100, Komerční Banka, a. s., expozitura Blansko


Další bod: 6. Identifikační číslo povinného subjektu

            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h