3. Organizační struktura

Orgány Města jsou: 25členné Zastupitelstvo města Blansko, 7členná Rada města Blansko, starosta města a Městský úřad Blansko.

Orgány zastupitelstva Města jsou výbory finanční a kontrolní. 

Orgány rady Města jsou komise: Komise pro prevenci kriminality, Komise sociální a zdravotní, Komise dopravní, Komise pro investice a územní rozvoj, Komise pro občanské záležitosti, Komise pro občanské aktivity, Komise bytová, Komise pro zájmové činnosti a kulturu, Komise sportovní, Komise pro školství a vzdělávání, Komise pro zahraniční styky, Komise pro podporu cestovního ruchu a životního prostředí. 

Starosta Města mimo to zřizuje v přenesené působnosti Komisi k projednávání přestupků a Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí.

Městský úřad Blansko:
    a) v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložila rada města nebo zastupitelstvo města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, rozhoduje v případech stanovených zákonem o obcích nebo zvláštním zákonem;
    b) v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva města, rady města nebo jiného orgánu obce.

Ve věcech samostatné působnosti je Město podřízeno Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7. 
Ve věcech přenesené působnosti je Městský úřad Blansko podřízen Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Organizační struktura

platnost od 01.01.2021

 • STAROSTA
  • 1. místostarosta
  • 2. místostarosta
 • Městská policie (ředitel +19)
 • TAJEMNÍK
  • Kontrolní oddělení (vedoucí +1)
  • Právní a personální oddělení (vedoucí +5)
  • Oddělení sekretariát starosty (vedoucí +2) (náplň práce oddělení)
  • Odbor vnějších vztahů (vedoucí)
   • Tiskový úsek (2)
   • Oddělení propagace a cestovního ruchu (vedoucí +2)
  • Odbor vnitřních věcí (vedoucí)
   • Správní oddělení (vedoucí +7)
   • Oddělení dopravně správních agend (vedoucí +14)
  • Odbor hospodářské správy (vedoucí +1)
   • Oddělení hospodářské správy (vedoucí +12,8)
   • Oddělení informatiky (vedoucí +3)
   • Oddělení krizového řízení (vedoucí +1)
   • Středisko veřejně prospěšných prací (vedoucí +19)
  • Odbor finanční (vedoucí)
   • Oddělení účetnictví (vedoucí +6)
   • Oddělení plateb, poplatků a rozpočtu (vedoucí +7)
  • Odbor správy a rozvoje města (vedoucí)
   • Oddělení investic (vedoucí +6)
   • Oddělení komunální údržby a pozemků (vedoucí +5)
   • Oddělení bytového a nebytového hospodářství (vedoucí +3)
   • Oddělení školství, kultury a sportu (vedoucí +4)
  • Odbor Obecní živnostenský úřad (vedoucí +1)
   • Oddělení registrace a živnostenského rejstříku (vedoucí +3)
   • Oddělení kontroly (2)
  • Odbor stavební úřad (vedoucí)
   • Oddělení administrativy (vedoucí +2)
   • Oddělení stavebního řádu (vedoucí +7,5)
   • Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje (vedoucí +5)
   • Oddělení silničního hospodářství (vedoucí +2)
  • Odbor životního prostředí (vedoucí +1)
   • Oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší (vedoucí +4)
   • Oddělení lesního hospodářství, ochrany přírody a zemědělství (vedoucí +4)

Společnosti založené městem Blansko:
Služby Blansko, s. r. o., sídlo: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko,  IČO: 65277333, kontaktní adresa: Mlýnská 18, 678 01 Blansko, www.sluzby-blansko.cz
Technické služby Blansko, s. r. o., sídlo: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko,  IČO: 26286173, kontaktní adresa: Komenského 1685/2, 678 01 Blansko, tel. 516 415 385

Příspěvkové organizace zřízené městem Blansko:
Kulturní středisko města Blanska, sídlo: Hybešova 240/1, 678 01 Blansko, IČO: 00163848, www.ksmb.cz
Městská knihovna Blansko, sídlo: Rožmitálova 2302/4, 678 01 Blansko, IČO: 47885670, www.knihovnablansko.cz
Nemocnice Blansko, sídlo: Sadová 1596/33, 678 01 Blansko, IČO: 00386634, www.nemobk.cz

Mateřské školy:
Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace, sídlo: Těchov 124, 678 01 Blansko, IČO: 71006419, tel: 516 412 335, www.mstechov.cz
Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace, sídlo: Rodkovského 1587/2a, 678 01 Blansko, IČO: 71006435, tel: 516 413 465, www.msrodkovskeho.cz
Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace, sídlo: Divišova 1809/2a, 678 01 Blansko, IČO: 71006362, tel: 516 414 083, www.msdivisova.estranky.cz
Mateřská škola Blansko, Údolní 8,  příspěvková organizace, sídlo: Údolní 1893/8, 678 01 Blansko, IČO: 71006443, tel: 516 414 703, www.msudolni.cz
Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace, sídlo: Dvorská 1894/96, 678 01 Blansko, IČO: 71006427, tel: 515 538 520, www.msdvorska-blansko.cz

Základní školy:
Základní škola Blansko, Erbenova 13, sídlo: Erbenova 1237/13, 678 01 Blansko, IČO: 49464191, tel: 516 412 754, www.erbenova.cz
Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2, sídlo: Rodkovského 822/2, 678 01 Blansko, IČO: 49463276, tel: 516 418 320, www.zstgm.cz
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26, sídlo: Dvorská 1415/26, 678 01 Blansko, IČO: 49464205, tel: 516 418 675 (ZŠ) a 516 410 891 (MŠ), www.zsdvorska.com
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17, sídlo: Salmova 1940/17, 678 01 Blansko, IČO: 49464213, tel: 516 499 551, www.zssalmova.cz
(odloučené pracoviště Dolní Lhota 87, Blansko tel: 515 538 540)


Další bod: 4. Kontaktní spojení

            aktualizováno: 15. 1. 2021, 09:08 h