3. Popis vnitřní organizační struktury MěÚ Blansko

platnost od 01.08.2020

 • STAROSTA
  • 1. místostarosta
  • 2. místostarosta
 • Městská policie (ředitel +19)
 • TAJEMNÍK
  • Kontrolní oddělení (vedoucí +1)
  • Právní a personální oddělení (vedoucí +5)
  • Oddělení sekretariát starosty (vedoucí +2) (náplň práce oddělení)
  • Odbor vnějších vztahů (vedoucí)
   • Tiskový úsek (2)
   • Oddělení propagace a cestovního ruchu (vedoucí +2)
  • Odbor vnitřních věcí (vedoucí)
   • Správní oddělení (vedoucí +7)
   • Oddělení dopravně správních agend (vedoucí +14)
  • Odbor hospodářské správy (vedoucí +1)
   • Oddělení hospodářské správy (vedoucí +12,8)
   • Oddělení informatiky (vedoucí +3)
   • Oddělení krizového řízení (vedoucí +1)
   • Středisko veřejně prospěšných prací (vedoucí +19)
  • Odbor finanční (vedoucí)
   • Oddělení účetnictví (vedoucí +6)
   • Oddělení plateb, poplatků a rozpočtu (vedoucí +7)
  • Odbor správy a rozvoje města (vedoucí)
   • Oddělení investic (vedoucí +6)
   • Oddělení komunální údržby a pozemků (vedoucí +5)
   • Oddělení bytového a nebytového hospodářství (vedoucí +3)
   • Oddělení školství, kultury a sportu (vedoucí +4)
  • Odbor Obecní živnostenský úřad (vedoucí +1)
   • Oddělení registrace a živnostenského rejstříku (vedoucí +3)
   • Oddělení kontroly (2)
  • Odbor stavební úřad (vedoucí)
   • Oddělení administrativy (vedoucí +2)
   • Oddělení stavebního řádu (vedoucí +7,5)
   • Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje (vedoucí +5)
   • Oddělení silničního hospodářství (vedoucí +2)
  • Odbor životního prostředí (vedoucí +1)
   • Oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší (vedoucí +4)
   • Oddělení lesního hospodářství, ochrany přírody a zemědělství (vedoucí +4)

Další bod: 4. Kontaktní spojení

            aktualizováno: 10.08.2020, 14:47 h