9. Místo a způsob, jak získat požadované informace

Požadované informace lze na MěÚ získat na základě ústní nebo písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení (např. prostřednictvím sítě internet).

Pro informování veřejnosti je na podatelně MěÚ a v jednotlivých úřadovnách k nahlédnutí seznam právních předpisů a dalších důležitých informací pro veřejnost. Zaměstnanci podatelny jsou povinni tyto předpisy a dokumenty na požádání poskytnout k nahlédnutí nebo za úhradu okopírovat. Jedná se především o tyto právní předpisy a informace:

  • platné vyhlášky a vnitřní předpisy
  • základní obecně používané právní předpisy
  • plán zimní údržby komunikací

Tento materiál a některé výše uvedené dokumenty jsou veřejně přístupné i na internetové stránce města na adrese www.blansko.cz. Zde je také zveřejněn aktuální rozpočet města a rovněž Návod na řešení některých životních situací, který usnadní občanům a podnikatelům vyřizování jejich záležitostí na úřadech.

Zažádat o informace můžete i elektronickou cestou – přes e-podatelnu.

Poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, se na MěÚ Blansko řídí směrnicí č. 6/2019.


Další bod: 10. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

            aktualizováno: 10.08.2020, 14:49 h