Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 16 ze dne 7. 5. 2001

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje text zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva města Blansko ze dne 27. 2. 2001.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje zásady a principy smluvních vztahů týkající se "Projektu ochrany povodí vod řeky Dyje" uvedené v předložených návrzích textů smluv (příloha č. 8 materiálu – článek III. Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy dle následujících usnesení a doplněný materiál při jednání ZM).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy (text této smlouvy je uveden v příloze č. 8 materiálu a v materiálu doplněném při jednání ZM).

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo ukládá radě města projednat finanční model konkrétních projektů před odsouhlasením výše uvedených smluv.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo ukládá radě města jednat s předsednictvem Svazku vodovodů a kanalizací o následujících variantách:
1) úprava Stanov ve smyslu zvýhodnění podmínek členství tak, aby stávající nečlenské obce na skupinovém vodovodu byly motivovány stát se členy SVaK. Podkladem pro jednání bude nezávislá analýza Svazkových pravidel způsobu financování, včetně vodného a stočného od zpracovatele "Projektu ochrany povodí vod řeky Dyje".
2) transformace stávajícího Svazku vodovodů a kanalizací do Svazku Jižní části okresu Blansko.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h