Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 17 ze dne 2. 5. 2005

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo uděluje čestné občanství prezidentovi České republiky panu Václavu Klausovi při příležitosti oslav 100. výročí povýšení Blanska na město.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2005/2.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h