Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 1 ze dne 1. 11. 2018

– ustavující zasedání

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje za členy volební komise MUDr. Jaroslavu Pořízkovou, pana Pavla Langra a Mgr. Bc. Michala Součka.

PRO 22, PROTI 1, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva uvolněn.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo volí do funkce starosty města Blansko Ing. Jiřího Crhu.

PRO 16, PROTI 6, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo určuje, že pro výkon funkce 1. a 2. místostarosty bude člen zastupitelstva uvolněn.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo volí za 1. místostarostu Ing. Františka Hasoně.

PRO 17, PROTI 5, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo volí za 2. místostarostu Mgr. Ivo Poláka.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo stanovuje, že celkový počet členů Rady města Blansko je sedm (včetně starosty a místostarostů).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo volí za neuvolněnou členku Rady města Blansko MUDr. Janu Novotnou.

PRO 15, PROTI 2, ZDRŽEL 8

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo volí za neuvolněného člena Rady města Blansko MUDr. Zdeňka Grünwalda.

PRO 15, PROTI 1, ZDRŽEL 9

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo volí za neuvolněného člena Rady města Blansko Ing. Ivo Stejskala.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 6

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo volí za neuvolněného člena Rady města Blansko pana Radka Šinkoru.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 7

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo odvolává Ing. Jiřího Charváta, MSc, MBA, jako zástupce města Blansko ve „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, IČO: 49468952

a jmenuje zástupcem města Blansko ve „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, IČO: 49468952 Mgr. Ivo Poláka.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo určuje ve smyslu stavebního zákona zástupce pro agendu pořizování územně plánovací dokumentace města Blansko člena zastupitelstva Ing. Františka Hasoně.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo stanovuje s účinností od 01.11.2018 odměnu za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva takto:

Odměna za měsíc v Kč

člen rady

7.000

předseda výboru

2.500

předseda komise rady, který

je členem zastupitelstva

2.000

člen zastupitelstva

1.500

PRO 16, PROTI 6, ZDRŽEL 3

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h