Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 1 ze dne 21. 10. 2022

ustavující zasedání

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo volí za členy volební komise pro volbu starosty, místostarostů a členů rady města Bohuslava Kučeru , Bc. Emila Pernicu, DiS a Ing. Jana Pořízka.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva uvolněn.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo určuje, že pro výkon funkce 1. místostarosty nebude člen zastupitelstva uvolněn.

PRO 16, PROTI 5, ZDRŽEL 4

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo určuje, že pro výkon funkce 2. místostarosty bude člen zastupitelstva uvolněn.

PRO 21, PROTI 4, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo volí do funkce starosty města Blansko Ing. Jiřího Crhu.

PRO 20, PROTI 4, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo volí do funkce 1. místostarosty města Blansko Mgr. Lenku Dražilovou, MBA.

PRO 18, PROTI 3, ZDRŽEL 4

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo volí do funkce 2. místostarosty města Blansko Ing. Ivo Stejskala.

PRO 16, PROTI 4, ZDRŽEL 5

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo stanovuje, že celkový počet členů Rady města Blansko je sedm.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo určuje, že pro výkon funkcí členů rady, kteří nejsou zároveň starostou či místostarosty, nebudou členové zastupitelstva uvolněni.

PRO 21, PROTI 1, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo volí do funkce člena Rady města Blansko Ing. Jana Nečase.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 6

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo volí do funkce člena Rady města Blansko MUDr. Zdeňka Grünwalda.

PRO 18, PROTI 3, ZDRŽEL 4

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo volí do funkce člena Rady města Blansko Ing. Františka Havíře.

PRO 20, PROTI 1, ZDRŽEL 4

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo volí do funkce člena Rady města Blansko Ing. Petra Riznera.

PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL 9

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo zřizuje Výbor pro energetiku Zastupitelstva města Blansko s počtem členů 11.

PRO 19, PROTI 1, ZDRŽEL 5

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo volí do funkce předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko Mgr. Bc. Michala Součka.

PRO 16, PROTI 3, ZDRŽEL 6

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo volí do funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko Ing. Františka Hasoně.

PRO 21, PROTI 2, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo volí do funkce předsedy Výboru pro energetiku Zastupitelstva města Blansko p. Zbyňka Pokorného.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo odvolává Mgr. Ivo Poláka jako zástupce města Blansko ve “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, IČO: 49468952.

Zastupitelstvo jmenuje Ing. Jiřího Crhu zástupcem města Blansko ve “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, IČO: 49468952.

PRO 17, PROTI 2, ZDRŽEL 6

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo určuje ve smyslu stavebního zákona zástupcem pro agendu pořizování územně plánovací dokumentace města Blansko člena zastupitelstva Ing. Petra Riznera.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 5

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo stanovuje s účinností od 21.10.2022 výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva za měsíc takto:

Funkce neuvolněného člena zastupitelstva

Odměna za měsíc v Kč

neuvolněný 1. místostarosta

46.234

člen rady

10.274

předseda výboru

5.137

předseda komise rady, který je členem zastupitelstva

5.137

člen zastupitelstva

2.569

V případě výkonu více funkcí náleží odměna za funkci, za niž je odměna nejvyšší, odměny za jednotlivé funkce se nesčítají.

PRO 17, PROTI 3, ZDRŽEL 5

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření RO 35/2022.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 4

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na úhradu energií na Sportovním ostrově v celkové výši 7.500.000 Kč.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 4

 

            aktualizováno: 26. 10. 2022, 13:30 h