Třídění komunálního odpadu – hliníkové plechovky

vložil Petr Klíma » 8. 1. 2020, 21:21

Plácání se po ramenou – děkuji za věcnou odpověď -nikoliv odkaz na předchozí nic neříkající odpovědi. Můžeme se plácat po ramenou,jak jsme dobří v třídění kom.odpadu,že město získalo 670tis.Kč za vytříděný odpad,ale vybrané poplatky nepokrývají náklady města na likvidaci a desítky tisíc hliníkových plechovek a kov.odpadu skončí v Blansku v komunál.odpadu(čili na skládce/spalovně).Není paradoxní,že město dělá sbírky peněz na psí útulek,a desítky tis.Kč v podobně hliníkových plechovek a kovového odpadu končí ve spalovně? V Brně to jde:žl.kontejner:plasty,tetrapaky,plechovky!A Blansko to neřeší!?


Pavla Komárková, 13. 1. 2020, 07:51

Vážený pane Klímo,

Město Blansko upřednostňuje efektivní systém sběru, který je kontrolovatelný při nižších provozních nákladech a umožňuje občanům odevzdávat veškerý kovový odpad, tedy i Vámi zmiňované plechovky nebo kovový odpad. Toto zajišťují obě sběrná střediska odpadů, v nich můžete vytříděný odpad odevzdat, můžete ale využít také výkupny kovů na území města. Konzultovali jsme již v minulosti také možnost sběru hliníkových obalů jako další příměsnou komoditu ve sběrných nádobách například s plasty, v současnosti se ovšem spolu s plasty již sbírají ve směsi také nápojové kartony s hliníkovou folií a další příměs již svozová společnost neumožní. Vzniká totiž problém na koncovém zpracování tohoto odpadu a následné znečištění původního separátu.

Nelze ovšem souhlasit s tím, že by občané města Blanska neodevzdávali druhotné suroviny na výše uvedená střediska, naopak, za rok 2018 občané v obou střediscích odevzdali 13,1 tun hliníkových obalů, 0,2 tuny olova, 12,84 tun mědi a mosazi, 0,09 tuny zinku a 385,2 tun železa a oceli a taktéž 0,82 tuny textilu. Další sběr hliníku organizují jednotlivé školy na území města Blanska.

Všem občanům, kteří se títmo způsobem aktivně zapojují do druhotného třídění surovin, nezbývá než poděkovat.

Ing. Martin Sklář
vedoucí odboru komunální údržby
odbor komunální údržby

Město Blansko
nám. Svobody 32/3
pracoviště nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

tel: 516 775 130
e-mail: sklar@blansko.cz
web: www.blansko.cz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Mgr. et Mgr. Pavla Komárková
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h