Rekonstrukce ulice Kamnářské – chodníky

vložil Jana Vítková » 10. 1. 2020, 11:40

Kdo schválil řešení chodníků, ostrůvků trávy a umístnění kontejnerů na spojnici Kamnářské a Okružní,nechť jde pěšky z Okružní ,přejde (Kde?) silnici a pokračuje k Hrušce. A pak zpět od Hrušky na Okružní. Po cestě dolů půjde dlouhý kus po silnici,uhýbá kouskům travnaté plochy,po cestě ,,nahoru" obchází obloukem kontejnery nebo opět půjde dlouhý kus po silnici. Místo těch nesmyslných kousků trávy měly být chodníky zapuštěné s úrovní silnice-lze to změnit? Všichni včetně dětí chodíme po silnici!


Pavla Komárková, 16. 1. 2020, 08:00

Vážená paní Vítková,

na Vámi popisovaném místě je vytvořen trojúhelník určený k zazelenění zcela záměrně, neboť jde o křižovatku, navíc v zatáčce. Překonávat toto místo po dlouhé dráze přímo v místě napojení dvou komunikací je velice nebezpečné a to zejména pokud k tomu dochází při průchodu s Vámi zmiňovanými dětmi. Chodníky a s tím spojená místa pro překonání komunikace zbudovaná v loňském roce na ulici Kamnářská plně vyhovují předpisům a vyhláškám a byly navrženy tak, aby kolizím vozidel s chodci nedocházelo. Navíc přibližně o 10 metrů dále je vytvořeno místo pro překonání vozovky a všechny chodníky zde na sebe plynule navazují. Asi tak, jak je naznačeno na tomto obrázku.

Ing. Jiří Svoboda
investiční referent
oddělení investicí
odbor investičního a územního rozvoje

město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

tel.: 516 775 157
e-mail: svoboda@blansko.cz
web: www.blansko.cz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Mgr. et Mgr. Pavla Komárková
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h