Parkování na trávě na Zborovcích

vložil Hana Oberhauerová » 12. 1. 2020, 15:45

Dobrý den, chci se zeptat na parkování aut na Zborovcích. Přesto, že je nové parkoviště na ulici Kamnářská již hotové, někteří občané stále parkují na trávě a jezdí přes nový chodník, který je tím již zničený. Není možné instalovat nějaké zábrany, aby se zamezilo vjezdu automobilu na chodník a na travnatou plochu? Děkuji Hana


Pavla Komárková, 15. 1. 2020, 08:36

Vážená paní Oberhauerová,

současně s otevřením Kamnářské ulice pro veřejnost v režimu "Projíždíte a procházíte stavbou", tedy již dne 20. 12. 2019, byly odstraněny přenosné značky vymezující provizorní parkoviště na zmíněném trávníku. Od tohoto data tak už není odstavení či zaparkování jakéhokoliv vozidla či motocyklu na předmětné ploše trávníku legální. Současně s tím jsme také urgovali požadavek na zhotovitele, ať odstraní provizorní štěrkový násyp umožňující v daném místě plynulý přejezd obrubníku a tím i parkování na trávníku. Podle našich informací by měl zhotovitel násyp odstanit v pondělí 20. 1. 2020. Bez ohledu na existenci násypu je ovšem na místě upozornit, že další parkování na zmíněném trávníku je přestupkem, za což lze udělit pokutu. Řidiči by s tím měli počítat a měli by upřednostnit nově vybudovaná parkovací stání.

Ing. Jiří Svoboda
investiční referent
oddělení investicí
odbor investičního a územního rozvoje

město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

tel.: 516 775 157
e-mail: svoboda@blansko.cz
web: www.blansko.cz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Mgr. et Mgr. Pavla Komárková
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h