Cena za teplo

vložil Ing. et Ing. Jan Všianský » 10. 1. 2020, 11:36

Reakce na odpověď ze dne 8.1.2020 a článek pana místostarosty z 10.1.2020. V odpovědi uvádíte: "Dobrou zprávou je..cena se sníží o 28 Kč..zaplatí tedy 524 Kč za jeden GJ." V roce 2019, kdy provoz zajišťovalo město, byla cena tepla 552 Kč. Od 1.1.2020 došlo ke snížení DPH na teplo z 15 na 10%. Pouhým přepočtem se dostáváme novou sazbou na cenu 528 Kč. Město by dodávalo teplo za stejnou cenu jako ZT, navíc od loňského roku došlo ke snížení cen plynu, jakožto hlavního nákladu. Město by tedy bylo schopno topit levněji. Celá sleva je dána jen změnou sazby, to je výhoda?


Pavla Komárková, 16. 1. 2020, 15:28

Vážený pane Všianský

máte pravdu, že pro rok 2020 by předběžná cena tepla bez DPH byla při prostém přepočtu zhruba stejná jako v roce 2019. Nicméně částka stanovená pro letošní rok obsahuje i zvýšené nájemné. Nájemné pro rok 2020 bylo navýšeno o 2,15 milionu korun, tuto částku město Blansko použije na investice a obnovu majetku soustavy CZT. Z analýzy, kterou vypracoval předchozí provozovatel, tedy společnost Služby Blansko, vyplývá, že při takto nastaveném nájemném a bez dotace by cena tepla byla v roce 2020 ve výši 604 Kč vč. 10% DPH.

Díky tomu, že nový provozovatel, společnost ZT Energy, provozuje více soustav CZT, mohl rozdělit fixní náklady mezi více soustav s tím snížit cenu v každé z nich. Proto je zvolený postup pro odběratele tepla z CZT v Blansku nejvýhodnější. Jinými slovy je současná cena tepla výrazně nižší v porovnání s tou, kterou by odběratelé zaplatili, pokud by byl ponechán původní způsob provozu.

Ivo Polák, místostarosta

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h