Rozmístění kontejnerů na kompostovatelný odpad ze zahrad

BIO odpad popis kontejneru

Sídliště:

 • Písečná – na začátku ulic Jasanová a Pod Javory
 • Sever – ulice Dvorská u domu č. 90 a Absolonova
 • Zborovce – v polovině ulice Kamnářská, v ulici Okružní nad restaurací

Zahrádkářské lokality:

 • Komenského (u Technických služeb Blansko), Hořická (u separace v horní části), Bačina, Hořice (točna MHD a požární zbrojnice), Olešná, Klepačov (točna MHD), 9. květen (naproti č. 61, u křižovatky 9. května s Nad Žlíbkem), Sadová (u prodejny koberců), Žižlavice, Lesní město, Češkovice (pod hotelem Panorama), Zahradní Město (u separace), lokalita Újezd (lom), Zborovec (u restaurace), Březinky
Kdy se bude svážet
Co patří do nádob určených pro biologicky rozložitelný odpad

Z domácností:

 • zbytky jídel rostlinného původu
 • zbytky ovoce a zeleniny
 • zbytky pečiva
 • vaječné skořápky
 • čajové sáčky, kávové filtr

Ze zahrad:

 • tráva, listí, košťály, plevel
 • hobliny, piliny
 • dřevní hmota: silnější větve (více než 5 mm) je třeba nalámat nebo rozdrtit
Co do nádob nepatří:
 • živočišné zbytky – maso, kůže, kosti, zvířecí exkrementy
 • zbytky z jídelen, restaurací
 • stavební odpad, zemina, písek

            aktualizováno: 17. 3. 2021, 06:31 h