Rozmístění kontejnerů na kompostovatelný odpad ze zahrad

Nádoby na zelený biologicky rozložitelný odpad


BIO odpad popis kontejneru

Kdy se bude svážet

Co patří do nádob určených pro biologicky rozložitelný odpad

Z domácností:

 • zbytky jídel rostlinného původu
 • zbytky ovoce a zeleniny
 • zbytky pečiva
 • vaječné skořápky
 • čajové sáčky, kávové filtr

Ze zahrad:

 • tráva, listí, košťály, plevel
 • hobliny, piliny
 • dřevní hmota: silnější větve (více než 5 mm) je třeba nalámat nebo rozdrtit

Co do nádob nepatří:

 • živočišné zbytky – maso, kůže, kosti, zvířecí exkrementy
 • zbytky z jídelen, restaurací
 • stavební odpad, zemina, písek

            aktualizováno: 1. 6. 2023, 09:57 h