Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 1 ze dne 3. 11. 2006

ustavující zasedání

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje za členy volební komise Jaroslava Pokladníka, Ing. Vítězslava Nečase a Mgr. Michala Součka.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo volí do funkce starostky Města Blansko PhDr. Jaroslavu Královou a stanovuje, že jde o funkci dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo stanovuje, že počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva ve funkci místostarosty je dva.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo volí za prvního místostarostu Mgr. Ivo Poláka.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo volí za druhého místostarostu Ing. Jindřicha Krále.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo volí další neuvolněné členy Rady města Blansko:
– MUDr. Zdeněk Grünwald
– Mgr. Věra Veselá
– Mgr. Miroslav Starý
– Ing. Miloš Polák

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h