Archiv článků
   za měsíc červen 2007

Kategorie: cestovní ruch  

 


Zánik povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních

K 1. 1. 2008 zanikají povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která byla vydána před 1. 1. 2002. Povolení vydaná po 1. lednu 2002 platí po dobu v nich určenou. O prodloužení končících povolení je nutné požádat do 1. 7. 2007 na příslušném vodoprávním úřadě, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností.